Equip FisioIntegral

Fisioteràpeuta. Formada en tècniques miofascials i globals de fisioteràpia. Especilitzada en Fisioteràpia Neurològica.

Diplomada per l’escola d’infermeria i Fisioterapia Blanquerna l’any 1997

He estat sempre interessada en l’enfoc global del tractament dels individus.

.- Curs de Neurología Central (professor Daniel Vaast. EUFgimbernat)

.- Tècnica de kabat.( professor Daniel Vaast. EUFgimbernat))

.- Feldenkrais.(Monique van der Vorst. EUF gimbernat)2003-2004

.- Tècniques específiques de fisioteràpia ( drenatge  limfàtic, la técnica de Maitland,T.R.A.L., cadenes musculars, estreching, electroteràpia) (EUBlanquerna)

.- Teràpia manual (tècniques de leves ) (Gilles Peninou iMichael Dufford. EUBlanquerna)

.- Teràpia -Miofascial (Andrejz Pilat.EUBlanquerna. encurs).

Sempre he treballat en el sector privat de la fisioteràpia, on l’atenció al pacient és individualitzada.

Treballo a Fisiointegral de L’Escala des del 2007