El lumbago apareix quan hi ha un trastorn a de la part baixa de l’esquena o bé a la musculatura del voltant. Moltes vegades a causa de males postures o debilitat muscular. A vegades degut a una malformació, un procés degeneréssiu, a una inflamació puntual…
Generalment el dolor comença de sobte després d’un esforç físic o una mala postura prolongada. La musculatura de la regió es contractura (es tensa ) i s’inflama, de manera que el cos protegeix la zona lumbar i l’immobilitza per tal de no tenir dolor.
En cas de lumbàlgia s’aconsella inicialment fer repòs, la millor postura és estirat amb les cames flexionades per tal de disminuir la pressió dels discs que hi ha entre les vèrtebres i tota la tensió de les estructures posteriors de la columna vertebral.
Per disminuir el dolor s´ha d’aplicar escalfor local amb una ampolla d’aigua calenta o una manta elèctrica i massatge descontracturant. Una vegada passat el període dolorós és important iniciar una reeducació de la postura i correcció dels “ vicis” posturals.
 Generalment les persones que pateixen lumbago tenen recaigudes (una de cada quatre persones) per tal d’evitar-ho, i passat el període agut de dolor cal:
-enfortir l’esquena amb uns exercicis adequats de la regió lumbar i de la zona abdominal, dependrà de cada persona i del tipus de lesió
-exercicis de flexibilització muscular per a mantenir una bona mobilitat-evitar les males postures i el sedentarisme, -eliminar pes (en cas necessari),
-fer una reeducació de la postura, tenint en compte tota l’esquena en conjunt,i procurar reduir les causes d’estrès i tensió muscular, que molt sovint són les que desencadenen el dolor.