Segons els Cinc Elements de la Medicina Tradicional Xinesa

El Qi Gong o Txi Kung, és una disciplina corporal basada en els principis de la Medicina Tradicional xinesa. Practiquem exercicis i sèries que usen la flexió, l’extensió i la rotació de tota la columna vertebral per reajustar l’energia del cos i per alliberar la tensió, alhora que flexibilitzem les articulacions i enfortim els ossos.
Els Cincs elements fan referència a les diferents fases i estats de transformació de l’energia, tant en la natura, les estacions, com en el ésser humà. Aquests elements estan relacionats amb les diferents funcions energètiques dels nostres òrgans i en les nostres emocions.